• Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?

  • A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
  • B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
  • C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
  • D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC