• Câu hỏi:

    Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập?

    • A. Nhờ người khác làm hộ khi gặp bài tập khó.
    • B. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.
    • C. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.
    • D. Không cần phải làm việc nhà vì đã có ba, mẹ, anh, chị.