• Câu hỏi:

  Hoạt động nào không phải là hoạt động chính trị xã hội?

  • A. Tham quan, du lịch.
  • B. Tham gia hoạt động của Đội, Đoàn.
  • C. Tham gia hoạt động từ thiện
  • D. Tuyên truyền về nếp sống văn hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC