AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tồn tại từ trường đều ở 

  • A. xung quanh nam châm thẳng.                 
  • B. trong lòng ống dây dẫn có dòng điện.
  • C.  xung quanh dòng điện thẳng,dài.                    
  • D. xung quanh dòng điện tròn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>