AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự điều tiết của mắt thực chất là sự thay đổi: 

  • A. Vị trí của điểm vàng.   
  • B. Tiêu cự của thấu kính mắt.
  • C. Chiết suất của thủy tinh thể 
  • D. Vị trí của võng mạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>