• Câu hỏi:

  Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

  • A. 30,6 g
  • B. 31 g
  • C. 29 g
  • D. 11,23 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 2 nguyên tử nhôm trong hợp chất mà nAl = 0,6 mol

  → nAl2O= 0,3 (mol)

  → mAl2O3 = 0,3.(27.2+16.3) = 30,6 g

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC