• Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là:

  • A. 72,4%
  • B. 68,8%
  • C. 76%
  • D. 62,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là:

  \({n_{Fe}} = \frac{{3 \times 56}}{{56 \times 3 + 16 \times 4}}.100 = 72,4\%\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC