YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

  • A. CuO2
  • B. CuO
  • C. Cu2O
  • D. Cu2O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80

  \(\begin{array}{l}
  80\%  = \frac{{x.100}}{{80}} \to x = 64(Cu)\\
  20\%  = \frac{y}{{80}}.100 \to y = 16(O)\\
  nCu = \frac{{64}}{{64}} = 1mol\\
  nO = \frac{{16}}{{16}} = 1mol
  \end{array}\)

  Có nCu : nO = 1:1 → CuO

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 115950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA