AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm của nguyên tố Na có trong Na2SO4:

  • A. 25%
  • B. 32,39%
  • C. 31,66%
  • D. 38%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần phần trăm của nguyên tố Na có trong Na2SO4

  \(\% Na = \frac{{2 \times 23}}{{2 \times 23 + 32 + 16 \times 4}}.100 = 32,39\%\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>