• Câu hỏi:

  Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

  • A. NO
  • B. CO
  • C. N2O
  • D. CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  dA/H2 = 22 → M= 44 mà có 1 nguyên tử O trong hợp chất

  → 44 – 16 = 28 (N2) ⇒ N2O

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC