AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho \(\overline {a3b} \) chia hết cho 2, 3, 5, 9?

  • A. a = b =0
  • B. a = 6, b = 5
  • C. a = 3, b = 0
  • D. a= 6, b =0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì \(\overline {a3b} \) vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 5 nên b = 0. 

  Lại có \(\overline {a3b} \) chia hết cho 3, chia hết cho 9 nên a + 3 + 0 = 9 nên a = 6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>