YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn nào dưới đây? 

  • A. Hạt đang nảy mầm
  • B. Ra hoa
  • C. Tạo quả, hình thành củ 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở cả quá trình phát triển: Nảy mầm, ra hoa, tạo quả, hình thành củ.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON