YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Rễ có rễ cái đâm sâu vào trong đất từ đó mọc ra các rễ con, từ rễ con lại mọc ra các rễ bé hơn là rễ:

  • A. Rễ chùm
  • B. Rễ cọc
  • C. Rễ móc
  • D. Rễ thở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ có rễ cái đâm sâu vào trong đất từ đó mọc ra các rễ con, từ rễ con lại mọc ra các rễ bé hơn là rễ cọc.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON