YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  They volunteer to take care of children who have been ______ by the AIDS epidemic.

  • A. supported
  • B. suffered
  • C. left
  • D. orphaned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA