YOMEDIA
 • Choose the one word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentences.

  Câu hỏi:

  All the teachers work on an entirely ______ basis.

  • A. volunteer
  • B. volunteered
  • C. voluntary
  • D. voluntarily

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA