YOMEDIA
NONE
 • Choose the answer -a, b, c, or d- that is nearest in meaning to the sentence printed before.

  Câu hỏi:

  The plane had scarcely taken off when it crashed.

  • A. The plane took off and soon afterwards it crashed.
  • B. The plane hardly crashed after it took off.
  • C. When the plane was taking off, it crashed.
  • D. When the plane crashed, it hadn't taken off yet.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON