• Câu hỏi:

  It's a long time since I saw a movie.

  • A. I spent a long time looking for a movie to see.
  • B. I have seen some movies so far.
  • C. I haven't seen movie for a long time.
  • D. I saw a movie that took very long time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC