ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  It's a long time since I saw a movie.

  • A. I spent a long time looking for a movie to see.
  • B. I have seen some movies so far.
  • C. I haven't seen movie for a long time.
  • D. I saw a movie that took very long time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON