• Câu hỏi:

  Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm?

  • A. Là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm. 
  • B. Là bản thân thức ăn có sẵn chất độc
  • C. Là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm 
  • D. Đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC