• Câu hỏi:

   Các biện pháp nào được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?

  • A. Không ăn những thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố 
  • B. Không dùng thức ăn bản thân có sẵn chất độc 
  • C. Không sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng 
  • D. Đáp án A, B C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC