• Câu hỏi:

  The most important thing we should do now is to tackle the problem of widespread ..........

  • A. illiterate
  • B. illiteracy
  • C. literate
  • D. literacy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC