• Câu hỏi:

  ________ the red light , he was fined 120 thousand VND by the  police.

  • A. Having run
  • B. Being run
  • C. Run
  • D. Being running

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC