AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thân dài do sự phân chia tế bào ở:

  • A. Tầng sinh vỏ
  • B. Mô phân sinh ngọn
  • C. Phân chia
  • D. To ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thân dài do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA