YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở: 

  • A. Tần sinh vỏ và tầng sinh trụ
  • B. Tầng sinh vỏ và mạch rây
  • C. Tầng sinh vỏ và mạch gỗ
  • D. Mạch rây và mạch gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>