YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tế bào thực vật gồm những thành phần nào?

  • A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
  • B. Nhân, không bào, lục lạp
  • C. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
  • D. Màng sinh chất, chất tế bào, không bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm:

  • Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định

  • Màng sinh chất bao bọc ngoài tế bào chất

  • Chất tế bào là chất keo lỏng chứa các bào quan

  • Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

  • Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào và các bào quan thực hiện các chức năng khác nhau trong tế bào.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON