ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Định nghĩa đúng về Mô là?

  • A. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • B. Mô là nhóm tế bào có chung cấu tạo nhưng hình dạng khác nhau và cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • C. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau,  thực hiện chức năng khác nhau
  • D. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • Các loại mô chính: Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8639

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON