AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào máu có khả năng thực bào là:

  • A. Hồng cầu và tiểu cầu
  • B. Bạch cầu trung tính và bạch cầu mono.
  • C. Bạch cầu mono và tiểu cầu.
  • D. Hồng cầu và bạch cầu trung tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>