YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là 

  • A. chất kháng sinh
  • B. kháng thể
  • C. kháng nguyên 
  • D. prôtêin độc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kháng nguyên hay còn gọi là mầm bệnh.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 125189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON