• Câu hỏi:

  Tế bào Limpho T phá huỷ tế bào trong cơ thể bị nhiễm bằng cách nào? 

  • A. Tiết men phá huỷ màng
  • B. Dùng phân tử protein đặc hiệu
  • C. Dùng chân giả tiêu diệt
  • D. Nuốt tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC