• Câu hỏi:

  Chức năng của bạch cầu là:

  • A. Tạo ra quá trình đông máu.
  • B. Vận chuyển khí oxi đến cho các tế bào.
  • C. Bảo vệ cơ thể.
  • D. Vận chuyển khí  CO2 từ các tế bào về tim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC