AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tảo gồm những thực vật có:

  • A. chất diệp lục, hầu hết sống dưới nước
  • B. sinh sản hữu tính
  • C. cấu tạo gồm những cơ thể đơn bào hoặc đa bào
  • D. a và b đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>