YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạt của cây một lá mầm phân biệt với hạt của cây hai lá mầm ở đặc điểm:

  • A. loại thân cỏ và thân gỗ
  • B. chất dinh dưỡng dự trữ ở lá mầm và phôi nhũ
  • C. số lá mầm của phôi
  • D. rễ cọc hoặc rễ chùm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA