AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao xếp thông và cây phi lao vào 1 nhóm

  Lời giải tham khảo:

  Thông và phi lao xếp trong cùng 1 nhóm :

      Vì 2 cây này có chung đặc điểm cấu tạo : Thân gỗ, lá hình kim, chưa có hoa và quả, sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>