AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây?

  • A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh
  • B. Chưa có rễ chính thức
  • C. Chưa có hoa
  • D. Tất cả các phương án đưa ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>