AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?

  • A. Ba loại: Khoáng sản, đất đai, động thực vật
  • B. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận
  • C. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.
  • D.  Ba loại: Đất đai, động vật, thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>