• Câu hỏi:

  Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để?

  • A. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ  
  • B. Đô thị hóa và việc làm
  • C. Chống ô nhiễm môi trường
  • D. Vấn đề dân số trẻ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC