ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sự vận chuyển nước và muối khoáng theo con đường gian bào là:

  • A. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào
  • B. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào
  • C. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào
  • D. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo các các cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự vận chuyển nước và muối khoáng theo con đường gian bào là con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON