AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

  I. Năng lượng là ATP

  II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất

  III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi

  IV. Enzim hoạt tải (chất mang)

  • A. I, IV 
  • B. II, IV
  • C. I, II, IV
  • D. I, III, IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

  • Năng lượng ATP
  • Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất
  • Enzim hoạt tải (chất mang)

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>