AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là:

  • A. Dễ dàng
  • B. Khó khăn
  • C. Vô cùng khó khăn
  • D. Không thể được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA