AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy nút lệnh  có công dụng lần lượt là:

  • A. Mở tài liệu mới, lưu trữ, mở tài liệu cũ
  • B. Mở tài liệu cũ, lưu trữ, mở tài liệu mới
  • C. Lưu trữ, mở tài liệu cũ, mở tài liệu mới
  • D. Mở tài liệu mới, mở tài liệu cũ, Lưu trữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>