AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Soạn thảo văn bản trên máy tính có những ưu điểm:

  • A. Đẹp và có nhiều kiểu chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay
  • B. Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay
  • C. Có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>