AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số tự nhiên liền sau số 29 là?

  • A. 29
  • B. 30
  • C. 28
  • D. 31

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tự nhiên liền sau số 29 là 30

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>