AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp C là tập các số tự nhiên lớn hơn 18 và nhỏ hơn 22.

  Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp C:

  • A. C = {18; 19; 20; 21; 22}
  • B. C = {18;19; 20; 21}
  • C. C = {n ∈ ℕ | 18 < n < 22}
  • D. C = {n ∈ ℕ | 18 ≤ n ≤ 22}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>