ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp E là tập các số tự nhiên nhỏ hơn 9.

  Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp E:

  • A. E = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
  • B. E = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}
  • C. E = {n | n < 9}
  • D. E = {n ∈ ℕ | n ≤ 9}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON