YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là

  • A. 1000 triệu người
  • B. 1050 triệu người
  • C. 1100 triệu người 
  • D. 1150 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là 1100 triệu người 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9928

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON