YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là

  • A. 1000 triệu người
  • B. 1050 triệu người
  • C. 1100 triệu người 
  • D. 1150 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là 1100 triệu người 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9928

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON