YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

  • A. Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp
  • B. Khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao
  • C. Khu vực I và III cao, khu vực II thấp
  • D. Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9926

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON