YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

  • A. Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp
  • B. Khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao
  • C. Khu vực I và III cao, khu vực II thấp
  • D. Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9926

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON