YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837 là:

  • A. 21 783
  • B. 21 873
  • C. 21 387
  • D. 21 837

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 21 387 < 21 783 < 21 837 < 21 873

  Vậy số lớn nhất trong các số là: 21 873.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON