YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x để \(\overline {73x46} < 73146\) là:

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 73 046 < 73 146 nên giá trị của x = 0.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON