YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 1145m ; 1km45m; 10000dm

  • A. 10000dm; 1145m ; 1km45m
  • B. 1145m ; 1km45m; 10000dm
  • C. 1145m ; 10000dm; 1km45m
  • D. 1km45m; 1145m ; 10000dm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi: 1km 45m = 1045m

  10000dm = 1000m

  Ta có: 1000m < 1045m < 1145m nên sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  1145m ; 1km45m; 10000dm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 197006

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON