YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số liệu nào dưới đây phù hợp với một học sinh THCS?

  • A. Khối lượng 400g
  • B. Trọng lượng 400N
  • C. Chiều cao 400mm
  • D. Vòng ngực 400cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn câu B .

  Trọng lượng 400N phù hợp với một học sinh THCS

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7619

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON