AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất? 

  • A. Khối đồng.  
  • B. Khối sắt.
  • C. Khối nhôm.
  • D. Ba khối có trọng lượng bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì p = 10m, do đó ba khối có khối lượng bằng nhau nên trọng lượng của chúng bằng nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>